Енергетичні проекти та інновації

Сьогодні найважливішими для української економіки є завдання надійного та економічно вигідного забезпечення енергією, мінімізації втрат і підвищення ефективності її використання. Загрози енергетичній безпеці та необхідність створення відповідного міжнародним стандартам бізнес-клімату стимулюватимуть уряд до серйозних кроків на енергетичному ринку. Масштабність завдань вимагатиме значних змін в інфраструктурі та складі учасників енергетичного сектору, а також в їх функціях. Ці обставини створюють широке поле можливостей для бізнесу та сприяють входу на ринок нових учасників. Потреби в нових технологічних рішеннях відкривають великі можливості для фахівців у сфері ІКТ, зберігання енергії і нових транспортних технологій.
Ми особливо уважно вивчаємо і підтримуємо проекти, які несуть інноваційні рішення для українського ринку або містять експортно-імпортну складову зростання.
Команда МКД консалтинг знає, як подолати труднощі щодо залучення коштів для виходу на нові ринки або зміни моделі бізнесу. Тому до портфеля послуг компанії, поряд з бізнес-експертизами і сервісом підтримки експорту, входить такий інструмент, як забезпечення доступу до проектного фінансування з акцентом на міжнародні джерела фінансування та страхування.
МКД консалтинг робить свій практичний внесок у концепцію сталого розвитку, надаючи якісні послуги традиційним учасникам енергетичного сектору з розробки стратегії в умовах радикальних змін на енергетичному ринку. Ми готові співпрацювати щодо розробки та супроводу проектів у сфері виробництва енергії з поновлюваних джерел (вітер, сонце, біомаса, мала гідроенергія, переробка відходів); розгортання нових або реновації генеруючих установок електричної й теплової енергії середньої та малої потужності, що працюють на традиційних видах палива; створення малих енергетичних систем; розробки й реалізації програм управління енергією на рівні споживачів, а також проектів у сфері енергоефективності непобутового сектору.